Úklid v prostorách zařízení pro výchovu

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí: a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, b) denně vynášením odpadků, c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů, f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů, g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele. Poznámka: Frekvence úklidu hygienických zařízení a dalších prostor není právními předpisy stanovena. Jedinou výjimkou je shora uvedený předpis pro školy, který lze v uvedené problematice (v přiměřené míře) použít všeobecně. (§ 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb.)