Areál s více zaměstnavateli – areál s více zaměstnavateli a povinnost zaměstnanců řídit se po vstupu do areálu dispozicemi

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Je-li v jednom areálu umístěno několik zaměstnavatelů, je pro posouzení, kdy končí cesta zaměstnance do zaměstnání ve smyslu ustanovení § 380 odst. 3 ZP, rozhodující závěr, od kterého okamžiku po vstupu do areálu začal být zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele usměrňujícím jeho jednání; z tohoto hlediska není významné, zda jde o pokyny udělované přímo zaměstnavatelem, anebo zprostředkovaně subjektem, který v rámci areálu zajišťuje ostrahu společnou pro všechny zaměstnavatele, podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. září 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005.