Mladiství zaměstnanci a zakázané práce

Z BOZP podle Šenka
Verze z 21. 3. 2019, 00:40, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Zamkl stránku „Mladiství zaměstnanci a zakázané práce“ ([Editace=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Přesunutí=Povolit jen správcům] (do odvolání)))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu. (§ 245 odst. 1 ZP)

Odst. 3: Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. Odst. 4: Zákazy některých prací mohou být rozšířeny vyhláškou podle odstavce 2 i na zaměstnance ve věku do 21 let. Odst. 5: Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává. (§ 246 odst. 3 4 a 5 ZP)

Vyhláška č. 180/2015 Sb. (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), v § 5 upřesňuje práce a pracoviště zakázané mladistvým zaměstnancům, a současně stanovuje podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto zakázané práce konat z důvodu přípravy na povolání. (Autor Z. Šenk)