Periodické lékařské prohlídky

Z BOZP podle Šenka
Verze z 21. 3. 2019, 01:37, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Zamkl stránku „Periodické lékařské prohlídky“ ([Editace=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Přesunutí=Povolit jen správcům] (do odvolání)))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Cílem prohlídek je včasné zjištění změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu posuzovaného zaměstnance. Základním ukazatelem pro stanovení period pracovnělékařským prohlídek všech zaměstnanců (bez výjimek), je schválená kategorizace prací. Dalším rozhodujícím měřítkem pro rozdělení period pracovnělékařských prohlídek je věk zaměstnance (do 50 roků a nad 50 let věku). (Autor Z. Šenk)

Tabulka se základním rozdělením zaměstnanců (z pohledu kategorizace prací a věku zaměstnanců) pro periodické prohlídky zaměstnanců:

Vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 1, 2 a odst. 3 § 11 odst. 2 písm. a) Kategorie 1 § 11 odst. 2 písm. b) Kategorie 2 § 11 odst. 2písm. c) Kategorie 2R § 11 odst. 2 písm. c) Kategorie 3 § 11 odst. 2 písm. d) Kategorie 4

Zaměstnanec DO 50 let

za 6 roků 1× za 4 roky 1× za 2 roky 1× za 2 roky 1× za 1 rok 1x

Zaměstnanec NAD 50 let za 4 roky 1× za 2 roky 1× za 2 roky 1× za 2 roky 1× za 1 rok 1x

Shora uvedené periody prohlídek se vztahují na všechny zaměstnance bez výjimky. Další druhy periodických podmínek jsou stanoveny zaměstnavatelem podle druhu vykonávané práce anebo podle rizikových faktorů působících na zaměstnance. (§ 11 odst. 1, 2 a odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)