Rozvržení pracovní doby

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. (§ 81 odst. 1 ZP)

Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. (§ 81 odst. 2 ZP)

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. (§ 84 ZP)