Srozumitelné školení

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. (§ 106 odst. 1 ZP)