Značky při přerušení dodávky energie

Z BOZP podle Šenka
Verze z 19. 3. 2019, 23:47, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Odst. 3: Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro pří…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Odst. 3: Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie. Odst. 4: Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. (§ 2 odst. 3 a 4 NV č. 375/2001 Sb.)