Bezpečnostní značení a signály v právních předpisech

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Alkohol a drogy: § 9 odst. 2 a 3, § 10 písm. b) a c) a příloha zákona č. 65/2017 Sb.; Svařování + teplé práce: § 4 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 7 vyhlášky č. 87/2000 Sb.; Pracoviště a pracovní prostředí: příloha čl. 2.1.8, čl. 2.2.4, čl. 2.3.2, čl. 2.3.5, čl. 3.2.1, čl. 3.4.2, čl. 3.4.6 až 3.4.9, čl. 5.1, čl. 5.10, čl. 5.15, čl. 5.19, čl. 5.21, čl. 5.22, čl. 6.1, čl. 7.5, čl. 8, čl. 10.2, čl. 10.4, čl. 11.2, čl. 11.4, čl. 12.3 písm. a) a d), čl. 12.5 NV č. 101/2005 Sb.; Provozování dopravy: příloha 1, 2 a 4 NV č. 168/2002 Sb.; Požární ochrana: § 3 odst. 2, § 8, § 11 odst. 2 písm. f), § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb.; Hluk a vibrace: § 9 odst. 1 písm. e) NV č. 272/2011 Sb.; Práce ve výškách: § 3 odst. 8 NV č. 362/2005 Sb.; Stroje a zařízení: § 3 odst. 1 písm. p), příloha 1 čl. 11 NV č. 378/2001 Sb.; Nebezpečí výbuchu: § 4 odst. 1 písm. c), příloha 2A část 3 bod 3.6 NV č. 406/2004 Sb.; Stavební činnost: především: příl. 1 část. I bod 1, část II. bod 3, část III. bod 8, příl. 2 část I. bod 4, část III. bod 4, příl. 3 část I. bod 8, část III. bod 2, část XIII. bod 2 NV č. 591/2006 Sb.; Práce v lese: § 3 odst. 1, § 9 odst. 1 písm. g) a j), § 12 odst. 2 NV č. 339/2017 Sb.; Neionizující záření, včetně svařování: § 6 odst. 3 a § 9 NV č. 291/2015 Sb.; Kontrolované pásmo: § 7 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb.; Chov zvířat: § 3, příloha 1 čl. 4 a příloha 8 NV č. 27/2002 Sb. (Autor: Z. Šenk)