Celková fyzická zátěž

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty. (§ 22 NV č. 361/2007 Sb.)

Celková fyzická zátěž se posuzuje z hlediska energetické náročnosti práce pomocí hodnot energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách a pomocí hodnot srdeční frekvence. (§ 23 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb.)