Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. (§ 74 odst. 2 ZP)

Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o: a) převedení na jinou práci a přeložení, b) dočasné přidělení, d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. (§ 77 odst. 2 písm. a) b) a d) ZP)