Konzumace ochranného nápoje - zranění zaměstnance v průběhu pracovní doby

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Požívání nápojů, které je organizace povinna pracovníkům v horkých provozech bezplatně poskytovat (§ 133 odst. 2 ZP1965 a výnos ministerstva zdravotnictví, č.j. HE-3402-1963 z 27. 12. 1963) je úkonem potřebným k výkonu práce ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3 nařízení vlády č. 54/1975 Sb. a jde tedy o úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ZP1965 (§ 366 odst. 1 ZP). Nejde tu o stravování ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3, věta druhá, nařízení vlády č. 54/1975 Sb. Dojde-li tedy při takovém úkonu k úrazu, jde tu o pracovní úraz ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ZP1965 (§ 366 odst. 1 ZP), podle rozhodnutí OS ze dne 30. března 1976, sp. zn. 5 C 140/76.