Postup při úrazu cizího zaměstnance

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. (§ 105 odst. 1 (druhá věta) ZP)