Práce na komunikaci

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Čl. 5.4: Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. Čl. 5.15: Pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací označeno značkami. Značky se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení přijíždějícího dopravního prostředku, a to na všech přístupech k pracovišti. Čl. 5.16: Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem k odvádění srážkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné komunikace předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, musí být komunikace v dostatečné délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků, velikosti manipulačních jednotek nebo druhu materiálu. (Příloha čl. 5.4, 5.15 a 5.16 NV č. 101/2005 Sb.)