Stěny a stropy

Z BOZP podle Šenka
Přejít na: navigace, hledání

Čl. 3.2.2: Povrchy stěn a stropů musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat. Čl. 3.2.3: Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do větší hloubky než 1,5 m. Profil průlezných otvorů musí odpovídat způsobu použití. (Příloha čl. 3.2.2 a 3.2.3 NV č. 101/2005 Sb.)